Forsiden Logg inn

Avtalevilkår for bruk av flipside.no

Om vilkårene

Tjenesten flipside.no (heretter kalt Tjenesten) eies og driftes av Publicisto AS. 

Hvis du er bruker av Tjenesten, eller i noen form poster/redigerer tekst og bilder til en brukerkonto som driftes av Tjenesten, forplikter du deg til å ha lest, forstått og deretter følge gjeldende vilkår. 

Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene. 

Brukeren er selv ansvarlig for å til enhver tid følge gjeldende brukervilkår.

Tjenestebeskrivelse

Tjenesten tilbyr hver bruker (heretter kalt Brukeren) muligheten til å opprette egne sider på Tjenestens eiendom. 

Tjenesten inneholder verktøy for å poste / redigere tekst og bilder. 

Registrering

For å få en Brukerkonto må Brukeren fylle inn personlige data (e-postadresse) under registreringen.

Brukeren er ansvarlig for sikkerheten knyttet til bruken av sin egen brukerkonto, herunder, men ikke begrenset til, hvem som har tilgang til brukernavn og passord. 

Brukeren er også ansvarlig for alle aktiviteter som skjer tilknyttet egen brukerkonto.

Personopplysninger

Tjenesten utleverer ikke informasjon om en Bruker til tredjepart såfremt Tjenesten ikke er lovpålagt å utgi denne informasjonen. 

Tjenestens rutiner i forbindelse med personvern og håndtering av personinformasjon er beskrevet i våre Retningslinjer for personvern. 

Ved å ta i bruk Tjenesten aksepterer Brukeren Tjenestens retningslinjer for personvern.

Innhold

Brukeren er ansvarlig for tekst og bilder som postes på Tjenesten. 

Tjenesten forbeholder seg retten til å nekte deg adgang til Tjenesten, samt gjøre innholdet Brukeren har lagret / postet utilgjengelig hvis Brukeren ikke følger Tjenestens vilkår for bruk. 

Tjenesten forbeholder seg retten til å slette eller fjerne alle typer innhold som er gjort tilgjengelig på Tjenesten som strider med Tjenestens vilkår om innhold som ikke tillates publisert på Tjenesten:

Innhold som bryter med norsk lov eller bryter med opphavsretten.

Pornografisk innhold

Uavhengig av hva norsk lovgivning sier vil Tjenesten forbeholde seg retten til å fjerne innlegg og bilder eller avvikle Brukerkontoer som:

- Er rasistiske
- Er tilknyttet, fremmer eller alminneliggjør aktivistorganisasjoner som fremmer terrorisme, vold eller antidemokratiske retninger. 
Dette inkluderer politisk aktivisme som fremmer væpnet revolusjon, nasjonalsosialisme, fascisme, teokrati og lignende.
- Er tilknyttet eller fremmer sekteriske religiøse eller ideologiske bevegelser
- Forherliger, fremmer eller alminneliggjør bulimi, anoreksi og lignende
- Forherliger, fremmer eller alminneliggjør selvskading, selvmord og lignende
- Forherliger, fremmer eller alminneliggjør vold og kriminalitet eller lignende

Markedsføring og syndikering

Tjenesten forbeholder seg retten til å bruke innholdet Brukere gjør tilgjengelig på Tjenesten i markedsføringssammenheng på Tjenestens eller Tjenestens partneres eiendom(mer).

Endring av Tjenesten

Tjenesten forbeholder seg retten til å til enhver tid forandre eller stoppe hele eller deler av Tjenesten, midlertidig eller permanent. 
Brukerne forplikter seg til å ikke holde Tjenesten ansvarlig for konsekvensene av dette.

Garanti

Tjenesten brukes på Brukernes egen risiko. 
Tjenesten garanterer ikke for tap av data eller andre skader eller tap ved bruk av Tjenesten.

Du må være over 15 år eller ha tillatelse fra dine foresatte for å bruke Tjenesten.